Més enllà dels alps

Un jove poeta insulta a un rei pel carrer. Ell el sent. Les conseqüències són imprevisibles...

_

Intèrprets: Román Bayarri, Manolo Martínez, Montse Triola, Xavier Gratacós, Albert Serra i Glòria Masó / Text: Albert Serra / Direcció: Albert Serra, Montse Triola / Escenografia i Il·luminació: Jimmy Gimferrer / So: Jordi Ribas / Escultura: Gabriel (Tetragrammaton) / Producció: Andergraun Industry i Teatre Lliure (cicle Radicals Lliure 2011)