Mimesis International

 


ALBERT SERRA TALKS


EDICIÓ: Francesco Federici & Vincenzo Estremo 

PÁGINES 120

DATA DE PUBLICACIÓ Març 2016
LLENGUA: Anglès 
 

 

Oxbow Books