PP NN

21.11.2018

Sala Beckett, Barcelona

Within the COURSE

La llengua de l'Esgotat (Beckett i les variacions Deleuze)

Lecture by Albert Serra: "Genesis of a Death"/ "Imagination Dead Imagine".

_
back