PP NN

30.08.2022

Madrid

Pre-estrena PACIFICTION

col·loqui amb Albert Serra després de la projecció

19:30h

_
Tornar