PP NN

23.11.2021

FILMIN

La filmografía d'Albert Serra & Andergraun Films a Filmin

Liberté (2019)

La mort de Lluís XIV (2016)

Història de la meva mort (2013)

El senyor ha fet en mi meravelles (2011)

Els noms de Crist (2010)

El cant dels ocells (2008)

Honor de cavallería (2006)

_
Tornar