PP NN

05.10.2022

Barcelona - ZUMZEIG

última projecció de la pel·lícula PACIFICTION


amb presentació i co·loqui de part de l'equip Andergraun Films

Clàudia Robert (Direcció de producció), Jordi Ribas (So directe i diseny de so), Ariadna Ribas (Muntatge) i Marc Verdaguer (Música).

 

20:30H 

 

_
Tornar