EN PREPRODUCCIÓ - Beatriu, la dona

Drama històric en blanc i negre.

 

Seguim la vida de Beatriz Barbosa de Magallanes en paral·lel amb l'incert i ardu viatge de Fernando de Magallanes, el seu espòs. Beatriu lluita per la seva supervivència i la dels seus fills, mentre que el navegant intenta dur a terme una expedició marítima impossible.

Beatriu morirà jove, en un món massa vell per a ella.

 

-

amb el suport de: ICEC Institut Català de les Empreses Culturals, ICA Fonds Franco-Portugais, Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema

_

Any: 2024 / Versió original: Spanish and Portuguese / Productor: Andergraun Films (Spain), Rosa Filmes (Portugal) Epicmedia Productions (Filipinas) / Productor Executiu: Montse Triola / Director: Lav Díaz / Guió: Lav Díaz /