Pulgasari
_

Actors: Montse Triola, Xavier Gratacós i Albert Serra / Text: Albert Serra / Directed: Albert Serra, Montse Triola / Scenery & lighting: Jimmy Gimferrer / Sound: Joan Pons, Jordi Ribas / Production: Andergraun Industry i Teatre Lliure