Més enllà dels alps
_

Actors: Román Bayarri, Manolo Martínez, Montse Triola, Xavier Gratacós, Albert Serra i Glòria Masó / Text: Albert Serra / Directed: Albert Serra, Montse Triola / Scenery & lighting: Jimmy Gimferrer / Sound: Jordi Ribas / Sculpture: Gabriel (Tetragrammaton) / Production: Andergraun Industry i Teatre Lliure (cicle Radicals Lliure 2011)