PP NN

16.05.2014

ARSENAL-BERLIN

Projecció de El Senyor ha fet en mi meravelles

dins del programa Totes les cartes, correspondències filmiques entre Albert Serra i Lisandro Alonso.

Arsenal Cinema, 20:00h

_
Tornar